Савет Факултета

Председник Савета:

Milan Martic

проф. др Милан Мартић
редовни професор

Заменик председника Савета:

проф. др Весна Богојевић Арсић,

Чланови Савета Факултета:

Представници Наставно-научног већа Факултета:

 1. проф. др Милан Мартић, редовни професор
 2. проф. др Весна Дамњановић, редовни професор
 3. проф. др Борис Делибашић, редовни професор
 4. проф. др Весна Богојевић Арсић, редовни професор
 5. проф. др Сандра Једнак, ванредни професор
 6. проф. др Вељко Јеремић, ванредни професор
 7. проф. др Младен Чуданов, ванредни професор
 8. доц. др Душан Савић, доцент
 9. доц. др Нина Турајлић, доцент
 10. доц. др Милош Милосављевић, доцент
 11. мр Марија Богићевић Сретеновић, асистент
 12. Немања Милановић, асистент
 13. Милена Поповић, асистент

Представници ненаставног особља:

 1. Дарјан Радовановић
 2. Самир Мехмедовић

Представници студената:

 1. Стефан Крстовић
 2. Александар Милојевић
 3. Неда Луковић
 4. Софија Бутулија