Početna / O Fakultetu / Organizacija / Savet Fakulteta

Savet Fakulteta

Predsednik Saveta:

Milan Martic

prof. dr Milan Martić
redovni profesor

Zamenik predsednika Saveta:

prof. dr Nataša Petrović

Članovi Saveta Fakulteta:

Predstavnici Nastavno-naučnog veća Fakulteta:

 1. prof. dr Slađan Babarogić
 2. prof. dr Boris Delibašić
 3. prof. dr Rade Lazović
 4. prof. dr Marija Kuzmanović
 5. prof. dr Milan Martić
 6. prof. dr Vladimir Obradović
 7. prof. dr Nataša Petrović
 8. prof. dr Dejan Simić
 9. doc. dr Dragan Bjelica
 10. doc. dr Ana Poledica
 11. doc. dr Dušan Savić
 12. doc. dr Zoran Ševarac
 13. Bisera Andrić Gušavac

Predstavnici nenastavnog osoblja:

 1. Tihomir Novaković
 2. Darjan Radovanović

Predstavnici osnivača:

 1. prof. dr Milan Vujanić
 2. Ljubiša Vuletić
 3. mr Draginja Đurić
 4. Dušan Mrvoš

Predstavnici studenata:

 1. Moma Kovačević
 2. Tijana Marčetić
 3. Stefan Radibratović
 4. Kosta Orlović