Početna / O Fakultetu / Organizacija / Savet Fakulteta

Savet Fakulteta

Predsednik Saveta:

Milan Martic

prof. dr Milan Martić
redovni profesor

Zamenik predsednika Saveta:

prof. dr Vesna Bogojević Arsić,

Članovi Saveta Fakulteta:

Predstavnici Nastavno-naučnog veća Fakulteta:

 1. prof. dr Milan Martić, redovni profesor
 2. prof. dr Vesna Damnjanović, redovni profesor
 3. prof. dr Boris Delibašić, redovni profesor
 4. prof. dr Vesna Bogojević Arsić, redovni profesor
 5. prof. dr Sandra Jednak, vanredni profesor
 6. prof. dr Veljko Jeremić, vanredni profesor
 7. prof. dr Mladen Čudanov, vanredni profesor
 8. doc. dr Dušan Savić, docent
 9. doc. dr Nina Turajlić, docent
 10. doc. dr Miloš Milosavljević, docent
 11. mr Marija Bogićević Sretenović, asistent
 12. Nemanja Milanović, asistent
 13. Milena Popović, asistent

Predstavnici nenastavnog osoblja:

 1. Darjan Radovanović
 2. Samir Mehmedović

Predstavnici osnivača:

 1. prof. dr Milenko Dželetović
 2. Zoran Martinović, dipl.pravnik
 3. Marko Dinić, dipl. inženjer organizacionih nauka
 4. prim. mr sci. med. dr Aleksandar Jokić
 5. Vukašin Grozdić, master andragog
 6. prof. dr Angelina Njeguš
 7. Goran Knežević, dipl. ekonomista
 8. prof. dr Branko Vasić

Predstavnici studenata:

 1. Goran Bunić
 2. Bogdan Okiljević
 3. Arsen Bjeloglav
 4. Saša Lalić