Стручне службе

Рачунски центар

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: 019а (Истраживачко-развојни центар)

Ел. пошта: racunski.centar@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 883

Студентска служба

Руководилац службе: Јована Царевић Дамјановић
Радно време: 11.00 – 13.00 часова
Кабинет: Б001
Ел. пошта: studentska@fon.bg.ac.rs
Телефон:
+381 11 3950 809 – Службеник за дипломске и завршне радове
+381 11 3950 811 – Службеник за испите
+381 11 3950 810 – Службеник за студентска питања
+381 11 3950 813 – Службеник за студентска питања
+381 11 3950 874 – Службеник за алумни и студентску праксу
http://praksa.fon.bg.ac.rs

Служба за мастер, специјалистичке и докторске студије

Руководилац службе: Марина Јовановић
Кабинет: Б003
Радно време:
  • Понедељком и петком: 9.00 – 10.00 часова
  • Уторак, среда и четвртак 9.00 – 10.00 часова и 16.00 – 19.00 часова
Ел. пошта: master@fon.bg.ac.rs
Телефон:
+381 11 3950 873
+381 11 3950 892
Информације путем телефона могу се добити искључиво у периоду од 10:00 до 11:00 часова и од 15:00 до 16:00 часова.

Служба за подршку настави

Руководилац службе:
Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: 107
Ел. пошта: sluzbanastave@fon.bg.ac.rs

Телефон: +381 11 3950 839

Подршка настави
Радно време: 08.00 – 20.00 часова
Кабинет: 020А
Телефон: +381 11 3950 803

Одељење студија на даљину
Радно време: 08.00 – 16.00 часова
Кабинет: 107
Ел. пошта: studijenadaljinu@fon.bg.ac.rs
телефон: +381 11 3950 838

Библиотека
Радно време: 09.00 – 17.00 часова

Кабинет: Б101
Ел. пошта: biblioteka@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 815

Претраживање научне грађе у електронском облику преко система KOBSON.
Претраживање библиотечке грађе у нашој библиотеци – COBISS+.FON.
Претраживање библиотечке грађе у библиотекама у Србији – COBISS+.SR узајамни каталог.

Скриптарница

Радно време скриптарнице
08.00 – 20.00 часова

Кабинет: 110
Телефон: +381 11 3950 802

Служба за правне и опште послове

Руководилац службе:

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А102

Ел. пошта: pravna@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 867

Одељење за издавачку делатност
Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: Б005
Ел. пошта: fonid@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 842

Арxива
Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А101
Телефон: +381 11 3950 865

Tехничка служба

Шеф службе: Предраг Гојковић

Радно време: 6.00 – 21.00 часова
Кабинет: Ц000

Ел. пошта: tehnicka@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 890

Служба услуга

Шеф службе: Андреј Нововић

Радно време: 8.00 – 20.00 часова
Кабинет: 112а

Ел. пошта: usluge@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 912

Служба за за финансијске послове

Руководилац службе: Гордана Ћирић

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А105б

Ел. пошта: racunovodstvo@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 914

Служба за рачуноводствене послове

Шеф службе: Наташа Шакић

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А105б

Ел. пошта: racunovodstvo@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 801

Служба набавке и интерне контроле

Шеф службе: Сњежана Јерковић

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А105а

Ел. пошта: nabavke@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 847

Одељење за односе са јавношћу

Радно време: 8.00 – 17.00 часова
Кабинет: 108

Ел. пошта: prfon@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 896

Одељење за међународну сарадњу

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: 108

Ел. пошта: international@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 893