Početna / O Fakultetu / Organizacija / Stručne službe

Stručne službe

Računski centar

Radno vreme: 8.00 – 16.00 časova
Kabinet: 019a (Istraživačko-razvojni centar)

El. pošta: racunski.centar@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 883

Studentska služba

Rukovodilac službe: Jovana Carević Damjanović
Radno vreme: 11.00 – 13.00 časova
Kabinet: B001
Telefon:
+381 11 3950 809 – Službenik za diplomske i završne radove
+381 11 3950 811 – Službenik za ispite
+381 11 3950 810 – Službenik za studentska pitanja
+381 11 3950 813 – Službenik za studentska pitanja
+381 11 3950 874 – Službenik za alumni i studentsku praksu
http://praksa.fon.bg.ac.rs

Služba za master, specijalističke i doktorske studije

Rukovodilac službe: Marina Jovanović
Kabinet: B003
Radno vreme:
  • Ponedeljkom i petkom: 9.00 – 10.00 časova
  • Utorak, sreda i četvrtak 9.00 – 10.00 časova i 16.00 – 19.00 časova
Telefon:
+381 11 3950 873
+381 11 3950 892
Informacije putem telefona mogu se dobiti isključivo u periodu od 10:00 do 11:00 časova i od 15:00 do 16:00 časova.

Služba za podršku nastavi

Rukovodilac službe:
Radno vreme: 8.00 – 16.00 časova
Kabinet: 107

Telefon: +381 11 3950 839

Podrška nastavi
Radno vreme: 08.00 – 20.00 časova
Kabinet: 020A
Telefon: +381 11 3950 803

Odeljenje studija na daljinu
Radno vreme: 08.00 – 16.00 časova
Kabinet: 107
El. pošta: studijenadaljinu@fon.bg.ac.rs
telefon: +381 11 3950 838

Biblioteka
Radno vreme: 09.00 – 17.00 časova

Kabinet: B101
El. pošta: biblioteka@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 815

Pretraživanje naučne građe u elektronskom obliku preko sistema KOBSON.
Pretraživanje bibliotečke građe u našoj biblioteci – COBISS+.FON.
Pretraživanje bibliotečke građe u bibliotekama u Srbiji – COBISS+.SR uzajamni katalog.

Skriptarnica

Radno vreme skriptarnice
08.00 – 20.00 časova

Kabinet: 110
Telefon: +381 11 3950 802

Služba za pravne i opšte poslove

Rukovodilac službe:

Radno vreme: 8.00 – 16.00 časova
Kabinet: A102

El. pošta: pravna@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 867

Odeljenje za izdavačku delatnost
Radno vreme: 8.00 – 16.00 časova
Kabinet: B005
El. pošta: fonid@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 842

Arxiva
Radno vreme: 8.00 – 16.00 časova
Kabinet: A101
Telefon: +381 11 3950 865

Tehnička služba

Šef službe: Predrag Gojković

Radno vreme: 6.00 – 21.00 časova
Kabinet: C000

El. pošta: tehnicka@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 890

Služba usluga

Šef službe: Andrej Novović

Radno vreme: 8.00 – 20.00 časova
Kabinet: 112a

El. pošta: usluge@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 912

Služba za za finansijske poslove

Rukovodilac službe: Gordana Ćirić

Radno vreme: 8.00 – 16.00 časova
Kabinet: A105b

El. pošta: racunovodstvo@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 914

Služba za računovodstvene poslove

Šef službe: Nataša Šakić

Radno vreme: 8.00 – 16.00 časova
Kabinet: A105b

El. pošta: racunovodstvo@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 801

Služba nabavke i interne kontrole

Šef službe: Snježana Jerković

Radno vreme: 8.00 – 16.00 časova
Kabinet: A105a

El. pošta: nabavke@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 847

Odeljenje za odnose sa javnošću

Radno vreme: 8.00 – 17.00 časova
Kabinet: 108

El. pošta: prfon@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 896

Odeljenje za međunarodnu saradnju

Radno vreme: 8.00 – 16.00 časova
Kabinet: 108

El. pošta: international@fon.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3950 893