Biblioteka

Radno vreme: 09.00 do 17.00

e-pošta: biblioteka@fon.bg.ac.rs
telefon: +381 11 3950 815

Pretraživanje naučne građe u elektronskom obliku preko sistema KOBSON.
Pretraživanje bibliotečke građe u našoj biblioteci – COBISS+.FON.
Pretraživanje bibliotečke građe u bibliotekama u Srbiji – COBISS+.SR uzajamni katalog.