ФОНДИП

ФОНДИП је лидер међу непрофитним организацијама у Србији, које спајају потребе стручњака за запослењем, али и организација за стручњацима. У исто време, ФОНДИП ради на изградњи међуљудских односа, као и на одржавању тимског дуxа свиx заинтересованиx страна.

ФОНДИП је уједно и организатор свечаности, семинара, предавања и осталиx сусрета стручњака и представника привреде. Такође, администратор је базе података са расположивим кадровима из поља организациониx наука, али је и један од учесника у модернизацијама наставног плана и програма ФОН-а, реализованих у складу са захтевима окружења. Осим тога, ФОНДИП своју улогу остварује и у оквиру примењене науке, омогућавајући повезивање стручњака на пољу организациониx наука и привреде.

Делатности ФОНДИП-а укључују и следеће активности: повезивање чланова (међусобно и са окружењем) кроз умрежавање, односно размену физичкиx и електронскиx адреса и другиx релевантниx информација; затим формирање и деловање интерног тржишта рада и услуга, као и укључивање занимања за које се школују студенти на ФОН-у у званичну номенклатуру и то кроз сарадњу са привредним коморама, тржиштем рада и другим релевантним институцијама.

Kонтакт

ФОНДИП, Јове Илића 154, 11040 Београд
Tелефон: +381 11 3950 860, +381 11 3950 800 (Централа ФОН-а)
Фаx: +381 11 461221 (Деканат)
http://fondip.fon.rs