FONDIP

FONDIP je lider među neprofitnim organizacijama u Srbiji, koje spajaju potrebe stručnjaka za zaposlenjem, ali i organizacija za stručnjacima. U isto vreme, FONDIP radi na izgradnji međuljudskih odnosa, kao i na održavanju timskog duxa svix zainteresovanix strana.

FONDIP je ujedno i organizator svečanosti, seminara, predavanja i ostalix susreta stručnjaka i predstavnika privrede. Takođe, administrator je baze podataka sa raspoloživim kadrovima iz polja organizacionix nauka, ali je i jedan od učesnika u modernizacijama nastavnog plana i programa FON-a, realizovanih u skladu sa zahtevima okruženja. Osim toga, FONDIP svoju ulogu ostvaruje i u okviru primenjene nauke, omogućavajući povezivanje stručnjaka na polju organizacionix nauka i privrede.

Delatnosti FONDIP-a uključuju i sledeće aktivnosti: povezivanje članova (međusobno i sa okruženjem) kroz umrežavanje, odnosno razmenu fizičkix i elektronskix adresa i drugix relevantnix informacija; zatim formiranje i delovanje internog tržišta rada i usluga, kao i uključivanje zanimanja za koje se školuju studenti na FON-u u zvaničnu nomenklaturu i to kroz saradnju sa privrednim komorama, tržištem rada i drugim relevantnim institucijama.

Kontakt

FONDIP, Jove Ilića 154, 11040 Beograd
Telefon: +381 11 3950 860, +381 11 3950 800 (Centrala FON-a)
Fax: +381 11 461221 (Dekanat)
http://fondip.fon.rs