Почетна / Конкурси

Увид јавности

На основу члана 149. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор:

Анђеле Ђорђевић у звање сарадника у настави, за ужу научну област Рачунарски интегрисана производња и логистика.

Увид јавности траје 7 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

 

Увид јавности

На основу члана 149. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: Бојана Марчете, у звању асистента за ужу научну област Информационе технологије.

детаљније