Почетна / Конкурси

Оглас за давање у закуп пословног просторау згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке даје у закуп пословни простор површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у виђеном стању, празан, у стамбено-пословном објекту у Београду, Теразије 39, екстра зона, у поступку јавног надметања.


Детаљније