Почетна / Конкурси (Страна 19)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор др Јованке Вукмировић у звање ванредног професора, са 20% од пуног радног времена, за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације

Извештај