Почетна / Конкурси (Страна 20)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор др Снежане Кнежевић у звање ванредног професора за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија.

Сажетак

Извештај