Početna / Konkursi (Strana 21)

Uvid javnosti

Na osnovu člana 81. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 110/05.; 50/06.; 18/10. i 112/2015) i čl. 15. i 16. Pravilnika o postupku načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2016 i 21/2017) kao i odredbi člana 57. Statuta Fakulteta i Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor mr Željka Gavrića u naučno zvanje naučni saradnik (04-04 br.6/2-2018/7 od 21.05.2018. godine), Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 30.05.2018. godine donosi sledeću

O D L U K U

Prihvata se Izveštaj Komisije o ispunjenosti uslova za izbor mr Željka Gavrića u istraživačko zvanje istraživač saradnik (04-04 br.6/2-2018/7 od 21.05.2018. godine) i stavlja na uvid javnosti u trajanju od 30 dana.