Почетна / Конкурси (Страна 30)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности
Реферат Комисије за избор др Бојана Томића у звање доцента, за ужу научну област Софтверско инжењерство.

Извештај

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.