Почетна / Конкурси (Страна 31)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор др Душана Бараћа у звање ванредног професора, за ужу научну област Електронско пословање.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор др Марије Боричић у звање доцента, за ужу научну област Математичке методе у менаџменту и информатици.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.