Почетна / Конкурси (Страна 38)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: Николе Петровића у звање сарадника у настави, за ужу научну област Менаџмент људских ресурса.

Увид јавности траје 7 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности јавности Реферат Комисије за избор др Слађана Бабарогића у звање ванредног професора, за ужу научну област Информациони системи.

Извештај

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор др Ненада Аничића у звање редовног професора, за ужу научну област Информациони системи.

Извештај

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: Николе Зорнића у звање сарадника у настави, за ужу научну област Моделирање пословних система и пословно одлучивање.

Увид јавности траје 7 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: Милице Маричић у звање сарадника у настави, за ужу научну област Рачунарска статистика.

Увид јавности траје 7 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.