Почетна / Конкурси (Страна 39)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор др Марије Кузмановић у звање ванредног професора, за ужу научну област Операциона истраживања.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.