Почетна / Конкурси (Страна 40)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор СТЕФАНА КОМАЗЕЦА у звање асистента, за ужу научну област Организација пословних система.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор РАДУЛА МИЛУТИНОВИЋА у звање асистента, за ужу научну област Менаџмент технологије, иновација и развоја.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор Елене Миловановић у звање асистента, за ужу научну област Информациони системи.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.