Почетна / Конкурси (Страна 40)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор Марије Новаковић у звање асистента, за ужу научну област Страни језик –
енглески језик.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор др Гордане Јакић у звање ванредног професора, за ужу научну област Страни језик – енглески језик.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор мр Марије Богићевић Сретеновић у звање асистента, за ужу научну област Информационе технологије.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор Дејана Стојимировића у звање асистента, за ужу научну област Информациони системи.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.