Почетна / Конкурси (Страна 40)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор:

Зорице Митровић у звање асистента, за ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: др Сање Маринковић у звање доцента за ужу научну област Менаџмент технологије, иновација и развоја.

Извештај

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: Марије Боричић у звање асистента, за ужу научну област Математичке методе у менаџменту и информатици.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.