Почетна / Конкурси (Страна 41)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: др Драгане Стојановић у звање доцента за ужу научну област Индустријско и менаџмент инжењерство.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: др Зорице Богдановић у звање ванредног професора, за ужу научну област Електронско пословање.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: др Драгана Ђурића у звање редовног професора, за ужу научну област Софтверско инжењерство.

Извештај

Увид јавности траје 30 дана. Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.