Почетна / Конкурси (Страна 42)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: Марије Боричић у звање асистента, за ужу научну област Математичке методе у менаџменту и информатици.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: др Лене Ђорђевић у звање доцента, за ужу научну област Управљање производњом и услугама

Извештај

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.