Почетна / Конкурси (Страна 42)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: Милоша Златковића, Анђеле Пејановић и Софије Прокић у звање сарадника у настави, за ужу научну област Информациони системи.

Увид јавности траје 7 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: Павла Милошевића у звање сарадника у настави, за ужу научну област Управљање системима.

Увид јавности траје 7 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор др Милана Окановића у звање доцента, за ужу научну област Маркетинг, односи с јавнoшћу и мултимедијалне комуникације.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор др Ане Поледице и др Иване Драговић у звање доцента, за ужу научну област Управљање системима.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор др Душана Савића у звање доцента, за ужу научну област Софтверско инжењерство.

Извештај

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.