Почетна / Конкурси (Страна 50)

Увид јавности

На основу чл.133 Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор:  др Синише Нешковића у звање ванредног професора, за ужу научну област
Информациони системи. Увид јавности траје 30 дана.

Реферат комисије се налази у Библиотеци Факултета.

Прилози: Извештај, Сажетак реферата Комисије