Почетна / Конкурси (Страна 50)

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: Милоша Парежанина у звање асистента за ужу научну област Пословна економија и макроекономија.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: Марка Ћировића у звање асистента за ужу научну област Менаџмент технологије, иновација и развоја.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор: др Милоша Јовановића у звање доцента за ужу научну област Моделирање пословних система и пословно одлучивање.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.