Почетна / Конкурси (Страна 66)

На основу чл.133 Статута Факултета, ставље се на увид јавности Реферат Комисије за избор:

др Биљане Панић у звање доцента, за ужу научну област Операциона истраживања.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат комисије се налази у Библиотеци Факултета.

Прилози: Извештај, Сажетак реферата Комисије