Početna / Nauka / Vesti nauka

Na Univerzitetu u Novom Sadu – Prirodno-matematičkom fakultetu održana hibridna radionica na temu podrške u istraživanju i administraciji u istraživačkoj zajednici

Na Univerzitetu u Novom Sadu – Prirodno-matematičkom fakultetu, 6. i 7. juna 2022. godine, uspešno je održana još jedna u nizu radionica u okviru ExtremeClimTwin projekta, treća po redu, na temu podrške u istraživanju i administraciji u istraživačkoj zajednici na projektima finansiranim iz eksternih izvora, poput projekata iz Horizont Evropa projektne linije. Radionica je organizovana sa ciljem osnaživanja i edukacije naučno-istraživačkog osoblja, kao i zaposlenih u službama i centrima za pružanje administrativne i finansijske podrške na projektu.
Detaljnije