Početna / Vesti doktorske studije (Strana 21)

Konkurs za mobilnost studenata na Masarik Univerzitetu

Univerzitet u Beogradu je raspisao konkurs za mobilnost po jednog studenta osnovnih, master i dokstorskih studija (ukupno tri studenta) u trajanju od po 5 meseci na Masarik Univerzitetu (Masaryk University) u Brnu, Češka Republika, u okviru programa Erazmus+, KA1. Konkurs je raspisan za mobilnost u letnjem semestru školske 2017/18. godine i dostupan je svim studentima Univerziteta u Beogradu.

Prijava na konkurs traje do 08. oktobra 2017. godine i dostupna je na platformi  http://mobion.bg.ac.rs/opencalls.

Konkurs za mobilnost studenata na Midlseks Univerzitetu

Univerzitet u Beogradu je raspisao konkurs za mobilnost 2 studenta osnovnih studija u trajanju od 5 meseci i 1 studenta doktorskih studija u trajanju od 3 meseca na Midlseks Univerzitetu (Middlesex University), London, Velika Britanija, u okviru programa Erazmus+, KA1. Konkurs je raspisan za mobilnost u letnjem semestru školske 2017/18. godine i dostupan je svim studentima Univerziteta u Beogradu.

Prijava na konkurs traje do 20. septembra 2017. godine u 14 časova i dostupna je na platformi http://mobion.bg.ac.rs/opencalls.

Konkurs za mobilnost studenata na Univerzitetu u Gracu

Univerzitet u Beogradu je raspisao konkurs za mobilnost 5 studenata osnovnih, master i doktorskih studija u trajanju od 5 meseci na Univerzitetu u Gracu (University of Graz), Grac, Austrija, u okviru programa Erazmus+, KA1. Konkurs je raspisan za mobilnost u letnjem semestru školske 2017/18. godine i dostupan je svim studentima Univerziteta u Beogradu.

Prijava na konkurs traje do 20. oktobra 2017. godine i dostupna je na platformi http://mobion.bg.ac.rs/opencalls.

Konkurs za mobilnost studenata na Paris Diderot University

Univerzitet u Beogradu je raspisao konkurs za mobilnost 1 studenata master ili doktorskih studija u trajanju od 5 meseci na Paris Diderot University, Pariz, Francuska, u okviru programa Erazmus+, KA1. Konkurs je raspisan za mobilnost u letnjem semestru školske 2017/18. godine i dostupan je svim studentima Univerziteta u Beogradu. Obavezan uslov za prijavu na konkurs je znanje francuskog jezika – nivo B2.

Prijava na konkurs traje do 19. oktobra 2017. godine i dostupna je na platformi http://mobion.bg.ac.rs/opencalls.