Почетна / Вести основне студије

Прелазак са једног на други студијски програм у оквиру Факултета

Молбе за прелазак са једног на други студијски програм у оквиру Факултета се подносе од 22.09. до 27.09.2017. године, у студентској служби.

Студент може прећи са једног на други студијски програм ако је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским програмом, од којих се на другом студијском програму може признати најмање 37 ЕСПБ бодова, међу којима је предмет „Математика 1″.

Студент не може да врши прелазак уколико му је до окончања студијског програма остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Поновни упис на исти или сличан студијски програм основних академских студија

Предаја захтева за поновни упис на исти или сличан студијски програм се врши од 28.09. до 6.10.2017. године.

Поновни упис може да изврши лице коме је престао статус студента услед:

1. незавршетка студија у предвиђеном року;
2. завршетка студија;
3. исписивања са студија;
4. неуписивања школске године;
5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија.

Потребно је лице које предаје захтев остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму на ком је био уписан.

Продужење рока за завршетак студија

Студенти уписани у школској 2009/10. години, односно који студирају осам школских година, треба да заврше основне академске студије до 30.09.2017. године, у супротном губе статус студента.
Студенту се може, на лични захтев, продужити рок завршетка студија за два семестра, односно до 30.09.2018. године aко испуњава предвиђене услове.

Захтеви се предају у студентској служби од 25.09. до 4.10.2017. године.

УСЛОВИ