Početna / Vesti osnovne studije

SLUŽBA ZA OSNOVNE STUDIJE – VAŽNE INFORMACIJE

RASPORED RADA SLUŽBE ZA OSNOVNE STUDIJE:

SLUŽBA ZA OSNOVNE STUDIJE NEĆE RADITI SA STUDENTIMA U PETAK 29.09.2023. GODINE, SEM ZA ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA.

SLUŽBA ĆE RADITI SA STUDENTIMA U SUBOTU, 30.09.2023. GODINE OD 10,00 DO 13,00 ČASOVA.

ZA PREUZIMANJE UVERENJA O STUDIRANJU, STUDENT MORA KOD SEBE IMATI INDEKS (u kome je evidentiran upis u šk. 23/24. god).

STUDENTI KOJI DIPLOMIRAJU 29.09.2023. GODINE, SVOJA UVERENJA O DILOMIRANJU MOGU PREUZETI OD PONEDELJKA, 02.10.2023. GODINE, POČEV OD 12 ČASOVA.

STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI PRE 29.09.2023. GODINE I NISU PREUZELI UVERENJE O DIPLOMIRANJU, UVERENJA O DIPLOMIRANJU MOGU PREUZETI I U SUBOTU, 30.09.2023. godine, od 10,00 do 13,00 časova (preporuka je da diplomirani studenti koji upisuju master studije, preuzmu uverenje tog dana).

 
Detaljnije

UPIS GODINE – AFIRMATIVNE MERE, PROJEKTI „Svet u Srbiji“, “ Srbija za Srbe iz regiona“ (sve gen. upisa) i prelazi (broj indeksa xxx/2022)

Studenti upisani putem afirmativnih mera (Romi i studenti sa invaliditetom)  – sve generacije upisa;

Studenti koji studiraju putem Projekta „Svet u Srbiji“ i „Srbija za Srbe iz regiona“ – sve generacije upisa i 

Studenti koji su vršili prelaze i imaju broj indeksa xxx/2022, 

mogu izvršiti upis u petak 29.09.2023. godine, u periodu od 09,00 do 10,00 časova u „Novoj čitaonici“. 

Prilikom upisa je potrebno doneti:

- indeks

- popunjen ŠV – obrazac

- uplatnica u iznosu od 100 dinara: svrha uplate:  za Univerzitetski centar za razvoj karije, broj računa: 840-1344666-69, poziv na broj: 742121-50

- studenti koji se upisuju u statusu „samofinansiranje“, plaćaju prvu ratu školarine u iznosu od 47,000 dinara

PIS GODINE – STARIJE GENERACIJE UPISA – 14/15, 13/14, 12/13 i starije

 Upis godine za starije generacije upisa 14/15, 13/14, 12/13 i starije (kojima nije istekao trostruki broj godina studija – 12)

mogu izvršiti upis godine u petak, 29.09.2023. godine, u „Novoj čitaonici“, u periodu od 14,00 do 16,00 časova. 

Prilikom upisa je potrebno doneti:

- indeks

- popunjen ŠV – obrazac

- uplatnicu u iznosu od 100 dinara: svrha uplate:  za Univerzitetski centar za razvoj karije, broj računa: 840-1344666-69, poziv na broj: 742121-50

- uplatu prve rate školarine, prema Cenovniku https://www.fon.bg.ac.rs/studije/osnovne-akademske-studije/cenovnik/