Početna / Vesti osnovne studije

OBAVEŠTENJE

Upis za studente koji su upisani putem afirmativnih mera, a koji su ostvarili 36 ili više ESPB bodova u školskoj 2019/20. godini, kao i studenata koji su upisani preko projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji su ostvarili 25 ili više ESPB bodova u školskoj 2019/20. godini, će se izvršiti u ponedeljak 26. oktobra u 14 časova, na šalterima Službe za osnovne studije.

Potrebna dokumenta

Raspored upisa studenata koji su ostvarili 48 ili više ESPB bodova

U ponedeljak 26. oktobra, vršiće se upis:

  •  studenata generacije upisa 2019/20 koji su ostvarili uslove za rangiranje, kao i studenata koji su ostvarili 48 ili više ESPB bodova ali nisu položili sve uslovne predmete;
  • studenata generacije upisa 2018/19 koji su ostvarili uslove za rangiranje;
  • studenata generacije upisa 2017/18 koji su ostvarili uslove za rangiranje;

Raspored upisa možete da pogledate ovde.

Molimo studente da pre dolaska na upis školske godine popune ŠV-20 obrazac i ponesu ga na upis.
ŠV-20 obrazac možete da preuzmete ovde.

Obaveštenje za kandidate koji su podneli zahteve za prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova

Obaveštavamo kandidate koji su podneli zahteve za prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova da će se upis kandidata vršiti u petak 23.10.2020. godine, sa početkom u 14 časova u sali 105.

Prozivka će se vršiti prema RANG LISTI.

U skladu sa Odlukom o uslovima prelaska studenata drugih univerziteta, odnosno drugih visokoškolskih ustanova na Fakultet organizacionih nauka, vršiće se prozivka za upis 2% od ukupnog broja studenata upisanih na prvu godinu osvnovnih akademskih studija, te pozivamo kandidate zaključno sa rangom 16 da dođu na prozivku.

Prisustvo prozivci je obavezno. Nije neophodno da kandidat bude lično prisutan, ali je potrebno da osoba koja dolazi umesto kandidata poseduje sva njegova dokumenta koja su potrebna za upis.

Potrebna dokumenta za upis