Почетна / Вести основне студије (Страна 110)

Позив на такмичење стартапа ‘’Start JLM’’

 

Prijavite se na takmičenje „Start JLM“ i osvojite put u Jerusalim

Амбасада Израела, Health Tech Lab и Frиedrиch Neumann фондација организују „Start JLM“, такмичење стартап компанија из Србије и Црне Горе, на које заинтересовани могу да пошаљу пријаве до 8.октобра, а финале ће се одржати 20.октобра у склопу Smart City фестивала.

Детаљније

Прелазак са једног на други студијски програм у оквиру Факултета

Молбе за прелазак са једног на други студијски програм у оквиру Факултета се подносе од 21.09. до 28.09.2018. године, у студентској служби.

Студент може прећи са једног на други студијски програм ако је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским програмом, од којих се на другом студијском програму може признати најмање 37 ЕСПБ бодова, међу којима је предмет „Математика 1″.

Студент не може да врши прелазак уколико му је до окончања студијског програма остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Продужење рока за завршетак студија

Студентима, који не завршавају студије у предвиђеном року од осам школских година, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија до истека рока троструког броја школских година.

Студенту коме је продужен рок за завретак студија у претходним школским годинама, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја година потребних за реализацију студијског програма.

Студенти који су вршили поновни упис на исти или сличан студијски програм а којима истиче двоструки број година предвиђен решењем о упису, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја година.

Захтеви се предају у студентској служби од 21.09. до 28.09.2018. године.

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ ИМАЈУ ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Лица која имају стечено високо образовање на академским студијама првог степена, као и лица која су завршила основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, а који желе да упишу основне академске студије, подносе захтев за упис у студентској служби у периоду од 21.09. до 28.09.2018. године.

Уз захтев потребно је да се приложе и копије следећих докумената (за кандидате који основне студије нису студије завршили на ФОНу):

  •   Диплома студија;
  •   Списак положених испита;
  •   Опис (садржај) за положене предмете (оверен од стране факултета)