Početna / Vesti osnovne studije (Strana 110)

Posao u Ministarstvu finansija – Uprava za trezor

Uprava za trezor je zainteresovana da mladim, perspektivnim ljudima ukaže priliku da steknu iskustvo u struci za koju se školuju.
Ukoliko ste student četvrte godine osnovnih akademskih studija i master akademskih studija, posedujete znanje rada na računaru i zainteresovani ste za angažovanje u Upravi za trezor (puno radno vreme od 7.30 do 15.30 časova, uz novčanu naknadu) pošaljite svoju radnu biografiju sa naznakom „Posao u Upravi za trezor“, najkasnije do 15. novembra 2018. godine, na e-mail sanja.avram@trezor.gov.rs.

Osma po redu Konferencija studenata organizacionih nauka

Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka osmi put po redu organizuje Konferenciju studenata organizacionih nauka pod pokroviteljstvom Fakulteta organizacionih nauka. Cilj Konferencije je da omogući studentima sticanje znanja iz oblasti menadžmenta i informacionih tehnologija, ali i međusobno upoznavanje, druženje i sticanje novih veština.

Tradicionalno, Konferencija će se realizovati na Zlatiboru, u studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović”, a ove godine će to biti u periodu od 22. do 26. oktobra.

Detaljnije

PRIJAVE ZA NASTAVAK KORIŠĆENJA STUDENTSKIH KREDITA/STIPENDIJA

Studenti koji u školskoj 2018/19. godini nastavljaju korišćenje kredita/stipendije u obavezi su da, na šalteru broj 1. studentske službe, preuzmu Obrazac br. 1a za nastavak korišćenja kredita/stipendije.

Korisnici kredita uz ovaj obrazac podnose kopiju lične karte i uverenje o prihodima (Obrazac br. 4), dok korisnici stipendije podnose samo kopiju lične karte.

PRIJAVE ZA NASTAVAK KORIŠĆENJA PODNOSE SE ISKLJUČIVO NA OVOM OBRASCU!