Почетна / Вести основне студије (Страна 13)

Поновни упис на исти или сличан студијски програм основних академских студија

Поновни упис на исти или сличан студијки програм основних академских студија може да изврши студент коме је престао статус студента услед исписивања са студија или неуписивања школске године а који је осварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму.

Предаја захтева за поновни упис се врши од 21.09. до 25.09.2020. године на шалтерима Службе за основне академске студије.

Продужење рока за завршетак студија

Студентима који не завршавају студије у предвиђеном року од осам школских година, може се, на лични захтев, продужити рок за завршетак студија до истека троструког броја школских година.

Студенти који су вршили поновни упис на исти или сличан студијски програм а којима истиче двоструки број година предвиђен решењем о упису, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја година.

Захтеви се предају у Служби за основне академске студије у периоду од 21.09. до 30.09.2020. године.