Почетна / Вести основне студије (Страна 20)

ИНФОРМАЦИЈА ОКО СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА

Студент корисник кредита или стипендије за школску 2018/19. годину, у Служби за основне студије добија образац од стране овлашћене банке (образац ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА/СТИПЕНДИЈЕ – образац бр. 1а) који оверава у Служби за основне студије, и којим пријављује своје учешће на конкурс за школску 2019/20. годину, уз подношење остале документације наведене у конкурсу (уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства породице – образац бр. 4, само за кредите -, очитану личну карту или кописују уколико није чипована лична карта).
Детаљније

НАГРАЂИВАЊЕ СТУДЕНТА ЗА ПОСТИГНУТ УСПЕХ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

Позивају се студенти основних академских студија, који су у току школске 2018/19. године, објављивали научне радове да се пријаве за награду за најбоље научно-истраживачке резултате. Пријављивање се врши у периоду од 14.10.  до 18.10.2019. године, на шалтеру 2 студентске службе (радно време од 11 до 13 часова). Уз пријаву (која се пише у слободној форми), подноси се и примерак научног рада (копија).


Детаљније

Конкурс за мобилност студената на Универзитету у Сплиту

Универзитет у Београду је расписао конкурс за мобилност 1 студента основних или мастер студија у трајању од 5 месеци на Универзитету у Сплиту, Хрватска, у оквиру програма Еразмус+, КА1. Конкурс је расписан за мобилност у летњем семестру школске 2019/20. године и доступан је студентима Факултета организационих наука и Факултета за спорт и физичко васпитање за области размене: 041 Business and Administration и 1014 Sports.
Детаљније

Конкурс за мобилност студената на Државном Универзитету примењених наука, Пољска

Универзитет у Београду је расписао конкурс за мобилност 3 студената основних или мастер студија у трајању од по 5 месеци на Државном Универзитету примењених наука (State University of Applied Sciences) у Плоцку, Пољска, у оквиру програма Еразмус+, КА1.
Детаљније