Почетна / Вести основне студије (Страна 20)

Презентација алтернативних и изборних предмета за јесењи и пролећни семестар

Презентација алтернативних и изборних предмета за јесењи и пролећни семестар ће се одржати у недељу 03.10.2021. године, преко платформе Microsoft Teams.

Распоред презентације и упутство за приступ ће бити нанкандно објављени.

ПРОВЕРА ПОЛОЖЕНИХ ИСПИТА ОКТОБАР 1 – 2020/21

Поштоване колегинице и колеге, неопходно је да преко апликације коју користите за пријаву испита, проверите списак својих положених предмета у октобарском испитном року школске 2020/21. године. Евентуална неслагања треба благовремено пријавити на шалтеру бр. 3, радним данима од 11-13 часова.

Продужење рока за завршетак студија

Студентима који не завршавају студије у предвиђеном року од осам школских година, може се, на лични захтев, продужити рок за завршетак студија до истека троструког броја школских година.

Студенти који су вршили поновни упис на исти или сличан студијски програм а којима истиче двоструки број година предвиђен решењем о упису, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја година.

Захтеви се предају у Служби за основне академске студије у периоду од 24.09. до 30.09.2020. године.