Početna / Vesti osnovne studije (Strana 20)

Obaveštenje

Obaveštavamo sve studente koji se nisu upisali u školsku 2019/20. godinu, da to učine najkasnije do utorka 26. novembra 2019. godine.
Napominjemo da prema Zakonu o visokom obrazovanju neupisivanjem školske godine prestaje status studenta.

Obaveštenje za FON nalog za studente koji su izvršili promenu studijskog programa

Studentima koji su izvršili promenu studijskog programa, zaključno sa 15.11.2019. godine, je promenjeno korisničko ime za FON nalog (u formatu novog broja indeksa).
Primer: ukoliko ste pre promene broja indeksa imali FON nalog u formatu gg20151234@student.fon.bg.ac.rs, a Vaš novi broj indeksa je 2019/1234, novo korisničko ime koje koristite za FON nalog je: gg20191234@student.fon.bg.ac.rs .

Lozinka za pristup nalogu nije promenjena.

Za više informacija o FON nalogu, možete pogledati na linku: https://modernizacija.fon.bg.ac.rs/about/fon-nalog