Почетна / Вести основне студије (Страна 239)

Пријавно – бодовне листе за смештај у домовима у 2014/15.

Пријавно – бодовне листе за смештај у студентским домовима у 2014/2015. су објављене на огласним таблама 112 и 113 у холу Факултета.
Евентуалне рекламације на објављене листе студенти могу извршити на шалтеру бр. 3 од 11 до 13 часова, закључно са 07.11.2014.

Измене у распореду наставе за уторак 4.11.2014.

Предмет Инжињеринг процеса (предавање и вежбе група Б11) уместо од 14-18 часова одржаће се од 8-12 часова у сали 201

Предмет Интелигентни системи (вежбе група Д1) уместо од 12-14 часова одржаће се од 16-18 часова у сали 210.

Предмет Психологија (предавање групе А1,А2,А3,А4,А5) уместо u сали Б103 биће одржано у сали Б009.