Почетна / Вести основне студије (Страна 28)

Радна субота

14.03.2020.г., је радна субота за све године основних академских студија и да се настава одвија према распореду за ПETAK.

Како креирати дигитални производ у агилном окружењу

Орјентација на крајњег корисника, разумевање проблема, разумевање вредности решења и валидација да постоји стварна потреба за производом пре него што се крене у његову комплетну израду, итеративни развој, инкрементална и брза испорука, “испорука радног софтвера”, стална поновна процена производа, подстицање промена током развоја производа, мотивисаних fedbackom са тражишта, фокус на карактеристике високе вредности, самоорганизовани тимски рад, одговорност и комуникација, су неке од вредности које промовише и имплементира Agilno у наш начин размишљања,  наше тимове и радно окружење.  
Детаљније

Обавештење

Настава из предмета:

Немачки језик струке 1 и Немачки језик струке 2 по распореду за понедељак 9.03.2020.г. неће бити одржана. Термин надокнаде наставе биће објављен на сајту ФОНа.