Početna / Vesti osnovne studije (Strana 30)

Obaveštenje

Radna subota, 03.11.2018.g., za sve godine osnovnih akademskih studija i da se odvija nastava prema rasporedu za ponedeljak.

Obaveštenje za studente prve godine

Obaveštavaju se studenti prve godine da će se nastava iz predmeta Sociologija planirana za petak 16. novembra 2018. godine od 10,15 i 12,15 časova, za sve grupe, umesto planiranog dana, držati u subotu 10. novembra u 10 časova u sali 015 (veliki amfiteatar).

Predmetni nastavnik
Prof. dr Slobodan Miladinović

POHVALE STUDENTIMA KOJI SU OSTVARILI IZUZETAN USPEH ZA DAN FAKULTETA

Na svečanosti povodom Dana Fakulteta biće podeljene pohvale studenatima koji su ostvarili izuzetan uspeh u toku studiranja.

Pod studentima koji su ostvarili izuzetan uspeh podrazumevaju se studenti koji su u prethodnoj školskoj godini, odnosno u prethodnim školskim godinama ostvarivali najmanje 60 ESPB bodova (polažili sve ispite u dosadašnjem toku studiranja ili diplomirali u roku od 4 školske godine), i koji imaju ukupnu prosečnu ocenu od najmanje 9.

Spiskovi studenata koji dobijaju pohvale:

Informacije oko svečane dodele će biti na sajtu Fakulteta.