Почетна / Вести основне студије (Страна 308)

Обавештење за студенте генерације 2010 уписане школске 2013/14. године у IV годину, статус „на терет буџета“

На основу предлога Министарства просвете, науке и технолошког развоја и закључка Сената Универзитета у Београду од 15.10.2014. године, студенти генерације 2010  уписани школске 2010/11. године, који су четврту годину студија уписали 2013/14. године, задржавају статус студената који се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија, уколико су до сада остварили укупно 165 ЕСПБ бодова.
Детаљније