Početna / Vesti osnovne studije (Strana 308)

Obaveštenje za studente generacije 2010 upisane školske 2013/14. godine u IV godinu, status „na teret budžeta“

Na osnovu predloga Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i zaključka Senata Univerziteta u Beogradu od 15.10.2014. godine, studenti generacije 2010  upisani školske 2010/11. godine, koji su četvrtu godinu studija upisali 2013/14. godine, zadržavaju status studenata koji se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija, ukoliko su do sada ostvarili ukupno 165 ESPB bodova.
Detaljnije