Почетна / Вести основне студије (Страна 4)

Обавештење

Писмени делови испита из предмета Теорија вероватноће“ и предмета „Линеарни статистички модели“ у октобарском испитном року биће одржани у суботу 11.09.2021. са почетком у 08:00 часова.

Прелазак са других високошколских установа

Предаја докумената за прелазак са других универзитета, односно других високошколских установа на основне академске студије на Факултету организационих наука, вршиће се у периоду од 13.09 до 24.09.2021. године, у периоду од 11:00 до 13:00 часова, у Служби за основне студије.

Услови преласка

Потребна документа