Početna / Vesti osnovne studije (Strana 4)

OBAVEŠTENJE O UPISU

Upis studenata koji su upisani putem afirmativnih mera, projekata Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja i studenata sa invaliditetom a koji su ostvarili 36 ESPB bodova u škoslkoj 2018/19. godini će se vršiti u četvrtak 3.10., u periodu od 14 do 14:30 časova, na šalterima službe za osnovne studije.

 Potrebna dokumenta:

Detaljnije

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo studente koji su upisani na osnovne studije prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (generacija upisa 2005. i ranije) da je izmenama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 67/19) produžen rok za završetak studija, te da mogu završiti započete studije po započetom nastavnom planu i programu najkasnije do kraja školske 2020/21. godine.

Konkurs za prijem u radni odnos

FON raspisuje konkurs za prijem u radni odnos dva samostalna stručnotehnička saradnika u Centru za poslovno odlučivanje na određeno vreme od 6 meseci (sa mogućnošću obnavljanja ugovora do maksimalnog perioda od tri godina). Saradnik će biti angažovan na projektu kancelarije za mornarička istraživanja (US Office for Naval Research) pod nazivom „Modeling decision-making in complex socio-technical environments“ pod rukovodstvom prof. dr Borisa Delibašića. Više detalja o uslovima konkursa i načinu konkurisanja možete naći ovde.

Obaveštenje

Studenti koji nisu preuzeli studentsku ID karticu mogu to obaviti u nedelju 29.09.2019.g. od 14:00-18:00. Fotografisanje studenata koji se prilikom upisa nisu fotografisali za ID karticu obaviće se u istom terminu.