Почетна / Вести основне студије (Страна 50)

Важност превенције и раног откривања рака дојке.

Ружичaста рaдиoница, пoсвeћeна прeвeнциjи рaкa дojкe, бићe oдржaнa у четвртак, 17. oктoбрa, у читаоници нa Факултету организационих наука с пoчeткoм у 12 сати. Рaдиoницa ћe бити првeнствeнo фoкусирaнa нa прeвeнциjу рaкa дojкe eдукaциjoм жeнa o фaктoримa ризикa зa мaлигнe бoлeсти и сaмoпрeглeду дojки кao првoм кoрaку у зaштити здрaвљa сaврeмeнe жeнe.
Детаљније

Конкурс за мобилност студената на Универзитету у Источном Паризу

Универзитет у Београду је расписао конкурс за мобилност 4 студента основних и мастер студија у трајању од по 5 месеци на Универзитету у Источном Паризу (Université Paris-Est Créteil Val de Marne), Париз, Француска, у оквиру програма Еразмус+, КА1. Конкурс је расписан за мобилност у летњем семестру школске 2019/20. године и доступан је студентима Факултета организационих наука за области размене 041 Business and administration (менаџмент) и 071 Engineering and engineering trades (ИСИТ).

Пријава на конкурс траје до 13. новембра 2019. године и доступна је на платформи  http://mobion.bg.ac.rs/opencalls.

Упутство за припрему документације можете видети овде.

Позив за пријаву на едукативни тренинг програм – LUKOWA Académie

LUKOWA Académie је заједнички едукативни тренинг програм Факултета организационих наука и компаније LUKOWA, подржан од стране агенције USAID. LUKOWA је швајцарска компанија са преко 35 година искуства у индустрији хране.
Детаљније

ИНФОРМАЦИЈА ОКО СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА

Студент корисник кредита или стипендије за школску 2018/19. годину, у Служби за основне студије добија образац од стране овлашћене банке (образац ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА/СТИПЕНДИЈЕ – образац бр. 1а) који оверава у Служби за основне студије, и којим пријављује своје учешће на конкурс за школску 2019/20. годину, уз подношење остале документације наведене у конкурсу (уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства породице – образац бр. 4, само за кредите -, очитану личну карту или кописују уколико није чипована лична карта).
Детаљније

НАГРАЂИВАЊЕ СТУДЕНТА ЗА ПОСТИГНУТ УСПЕХ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

Позивају се студенти основних академских студија, који су у току школске 2018/19. године, објављивали научне радове да се пријаве за награду за најбоље научно-истраживачке резултате. Пријављивање се врши у периоду од 14.10.  до 18.10.2019. године, на шалтеру 2 студентске службе (радно време од 11 до 13 часова). Уз пријаву (која се пише у слободној форми), подноси се и примерак научног рада (копија).


Детаљније