Почетна / Вести основне студије (Страна 59)

Продужење рока за завршетак студија

Студентима, који не завршавају студије у предвиђеном року од осам школских година, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија до истека рока троструког броја школских година.

Студенту коме је продужен рок за завретак студија у претходним школским годинама, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја година потребних за реализацију студијског програма.

Студенти који су вршили поновни упис на исти или сличан студијски програм а којима истиче двоструки број година предвиђен решењем о упису, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја година.

Захтеви се предају у Служби за основне академске студије у периоду од 23.09. до 27.09.2019. године.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Прелиминарне ранг листе за упис на више године студија ће бити објављене у среду 25.09.2019. године на сајту Факултета.

Рекламације на ранг листе ће бити у четвртак 26.09.2019. године. Време и место за предају жалби ће бити накнадно објављени на сајту Факултета.

Коначне ранг листе ће бити објављене 26.09.2019. године до 17 часова.

Упис на више године студија почиње од 27.09.2019. године према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета.

Поновни упис на исти или сличан студијски програм основних академских студија

Поновни упис на исти или сличан студијки програм основних академских студија може да изврши студент коме је престао статус студента услед исписивања са студија или неуписивања школске године а који је осварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму.

Предаја захтева за поновни упис се врши од 21.09. до 28.09.2018. године на шалтерима Службе за основне академске студије.