Početna / Vesti osnovne studije (Strana 62)

Obaveštenje za FON nalog za studente koji su izvršili promenu studijskog programa

Studentima koji su izvršili promenu studijskog programa, zaključno sa 15.11.2019. godine, je promenjeno korisničko ime za FON nalog (u formatu novog broja indeksa).
Primer: ukoliko ste pre promene broja indeksa imali FON nalog u formatu gg20151234@student.fon.bg.ac.rs, a Vaš novi broj indeksa je 2019/1234, novo korisničko ime koje koristite za FON nalog je: gg20191234@student.fon.bg.ac.rs .

Lozinka za pristup nalogu nije promenjena.

Za više informacija o FON nalogu, možete pogledati na linku: https://modernizacija.fon.bg.ac.rs/about/fon-nalog

Konkurs za dodelu stipendije

Raspisuje se Konkurs za dodelu 1 (jedne) stipendije Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke studentu Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta, kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2019/2020 godinu.
Detaljnije