Почетна / Вести основне студије (Страна 78)

Задужбина Ђоке Влајковића – оглас за издавање стана

Даје се у закуп стан број 6 површине 79м2 у стамбеној згради Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5, прва зона, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 868,68 динара по метру квадратном без урачунатог ПДВ-а (Задужбина није у систему ПДВ-а).  Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности. Детаљније

Обавештење

Субота 30.03.2019.г. је радна за све године основних академских студија и настава се одвија према распореду за четвртак.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Ради припреме за формирање Коначних ранг листи за упис у више године студија, неопходно је да преко апликације коју користите за пријаву испита проверите списак својих положених испита у јануарском и фебруарском испитном року. Евентуална неслагања треба пријавити на шалтеру студентске службе.

Активација ФОН Налога за студенте Факултета

Обавештавамо све активне студенте Факултета организационих наука да је у склопу пројекта модернизације хардверске, софтверске и мрежне инфраструктуре ФОН-а завршена имплементација студентских ФОН Налога за приступ новом мејл серверу и Office 365 порталу.


Детаљније