Почетна / Вести основне студије (Страна 8)

Расписан конкурс за званичну маскоту 5. Европских универзитетских игара

Организатори 5. Европских универзитетских игара, које ће се одржати у Београду од 12. до 25. јула 2020. године, расписали су конкурс за израду идејног решења званичне маскоте Игара. Победничко решење треба да буде наменски креирано за потребе конкурса, да испуњава професионалне стандарде дизајна, на високом ликовном и естетском нивоу и да буде примењиво на свим савременим средствима визуелне комуникације.
Детаљније

Важност превенције и раног откривања рака дојке.

Ружичaста рaдиoница, пoсвeћeна прeвeнциjи рaкa дojкe, бићe oдржaнa у четвртак, 17. oктoбрa, у читаоници нa Факултету организационих наука с пoчeткoм у 12 сати. Рaдиoницa ћe бити првeнствeнo фoкусирaнa нa прeвeнциjу рaкa дojкe eдукaциjoм жeнa o фaктoримa ризикa зa мaлигнe бoлeсти и сaмoпрeглeду дojки кao првoм кoрaку у зaштити здрaвљa сaврeмeнe жeнe.
Детаљније

Конкурс за мобилност студената на Универзитету у Источном Паризу

Универзитет у Београду је расписао конкурс за мобилност 4 студента основних и мастер студија у трајању од по 5 месеци на Универзитету у Источном Паризу (Université Paris-Est Créteil Val de Marne), Париз, Француска, у оквиру програма Еразмус+, КА1. Конкурс је расписан за мобилност у летњем семестру школске 2019/20. године и доступан је студентима Факултета организационих наука за области размене 041 Business and administration (менаџмент) и 071 Engineering and engineering trades (ИСИТ).

Пријава на конкурс траје до 13. новембра 2019. године и доступна је на платформи  http://mobion.bg.ac.rs/opencalls.

Упутство за припрему документације можете видети овде.

Позив за пријаву на едукативни тренинг програм – LUKOWA Académie

LUKOWA Académie је заједнички едукативни тренинг програм Факултета организационих наука и компаније LUKOWA, подржан од стране агенције USAID. LUKOWA је швајцарска компанија са преко 35 година искуства у индустрији хране.
Детаљније

ИНФОРМАЦИЈА ОКО СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА

Студент корисник кредита или стипендије за школску 2018/19. годину, у Служби за основне студије добија образац од стране овлашћене банке (образац ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА/СТИПЕНДИЈЕ – образац бр. 1а) који оверава у Служби за основне студије, и којим пријављује своје учешће на конкурс за школску 2019/20. годину, уз подношење остале документације наведене у конкурсу (уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства породице – образац бр. 4, само за кредите -, очитану личну карту или кописују уколико није чипована лична карта).
Детаљније