Почетна / Вести основне студије (Страна 8)

Продужење рока за завршетак студија

Студентима који не завршавају студије у предвиђеном року од осам школских година, може се, на лични захтев, продужити рок за завршетак студија до истека троструког броја школских година.

Студенти који су вршили поновни упис на исти или сличан студијски програм а којима истиче двоструки број година предвиђен решењем о упису, може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја година.

Захтеви се предају у Служби за основне академске студије у периоду од 21.09. до 30.09.2020. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Испит из предмета “Намачки језик струке 1“и “Намачки језик струке 2“ у Октобарском испитном року одржава се 20.09. од 10:00 часова, у сали 102

ОБАВЕШТЕЊЕ

Испит из предмета“Руски језик струке 1“и „Руски језик струке 2“ у „Октобарском испитном року одржава се 21.09.од 09:00 часова, у сали 101.

Прелазак за других универзитета, односно других високошколских установа

Предаја докумената за прелазак са других универзитета, односно других високошколских установа на основне академске студије на Факултету организационих наука, вршиће се у периоду од 14.09 до 25.09.2020. године, у периоду од 11:00 до 13:00 часова, у Служби за основне студије.

Потребна документа

Услови преласка