Početna / Vesti specijalističke studije (Strana 18)

Obaveštenje

Predaja indeksa radi upisa ocena za predmete Menadžment i organizacija, Menadžment i organizacija-izabrana poglavlja, Strategijski menadžment, Upravljanje projektima, Teorija upravljanja projektima, Upravljanje rizikom projekta, Liderstvo, Menadžment znanja, Upravljanje investicijama, biće u sredu 14.05.2014. u kabinetu 311a od 17h.
Neophodno je upisati naziv predmeta i datum ispita.

Radno vreme

Radno vreme Službe za Master i Specijalističke studije sa strankama, u periodu od 18.08. do 22.08. je od 09 do 16 časova.