Početna / Vesti (Strana 10)

Konkurs za mobilnost studenata na Univerzitetu u Splitu

Univerzitet u Beogradu je raspisao konkurs za mobilnost 2 studenta osnovnih i master studija u trajanju od po 5 meseci na Univerzitetu u Splitu, Hrvatska, u okviru programa Erazmus+, KA1. Konkurs je raspisan za mobilnost u prolećnom semestru školske 2018/19. godine i dostupan je studentima Fakulteta organizacionih nauka i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje za oblasti razmene: 041 Business and Administration i 1014 Sports.


Detaljnije

Cenovnik 2017/18.

Bisina školarine za Specijalističke akademske studije za školsku 2017/18. godinu

R. broj Naziv aktivnosti Iznos za 2017/18. [RSD]
1. Školarina 204.000,oo(*3)
2. * Ponovni upis godine Broj neostvarenih ESPB(*4) x 2.600,oo
3. Indeks i obrasci 2.900,oo
4. Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita 9.900,oo
5. Prijava ispita
· Prva i druga prijava svakog ispita Bez naknade
· Treća i dalje prijave svakog ispita 3.000,oo
6. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 6.000,oo
7. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez naknade
8. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez naknade
9. Izdavanje uverenja o položenim ispitima (u toku studija) 2.000,oo
10. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 4.000,oo
11. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 2.500,oo
12. Izdavanje diploma 5.000,oo
13. Izdavanja standardnih uverenja o statusu studenta Bez naknade
14. Izdavanje nestandrardnih potvrda i uverenja 3.000,oo
15. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenta Bez naknade
16. Ispisivanje studenta 2.000,oo
17. Promena izbornog predmeta 4.000,oo
18. Naknadna prijava ispita (dodatni troškovi) 3.000,oo
19. Poništavanje ispita (van statutarnog roka) 3.000,oo
20. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 12.000,oo
21. Prijava teme Završnog (Specijalističkog akademskog) rada Bez naknade
22. Odbrana Završnog (Specijalističkog akademskog) rada Bez naknade
23. Podnošenje zahteva za produženje roka za završetak studija ili status mirovanja, van utvrđenog roka 5.000,oo
24. Izdavanje uverenja o položenim ispitima koje se izdaje studentu koji nije upisan u tekuću školsku godinu (neaktivan, ispisan, diplomirao) 2.000,oo

(*3) Student na ime školarine uplaćuje Fakultetu iznos od 204.000,oo dinara, u jednokratnom iznosu ili u 5 rata, i to:

1. rata 48.000,oo prilikom upisa,
2. rata 39.000,oo do 10.01.2018. godine,
3. rata 39.000,oo do 10.03.2018. godine,
4. rata 39.000,oo do 10.05.2018. godine,
5. rata 39.000,oo do 10.07.2018. godine.

Iznos školarine za strane državljane iznosi 3000 evra.

(*4) Svaki predmet na Specijalističkim akademskim studijama vredi 8 ESPB, pristupni rad 6 ESPB, a Završni rad 18 ESPB bodova. Stručna parksa vredi 4 ESPB boda.

Bisina školarine za Specijalističke akademske studije za školsku 2017/18. godinu za STRANE DRŽAVLJANE

R. broj Naziv aktivnosti Iznos za 2017/18.[€]
1. Školarina 3.000,oo
2. Ponovni upis godine Broj neostvarenih ESPB x25,oo
3. Indeks i obrasci 25,oo
4. Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita 100,oo
5. Prijava ispita
Prva prijava svakog ispita Bez naknade
druga i dalje prijave svakog ispita 30,oo
6. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 50,oo
7. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez naknade
8. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez naknade
9. Izdavanje uverenja o položenim ispitima (u toku studija) 20,oo
10. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 30,oo
11. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 20,oo
12. Izdavanje diplome 50,oo
13. Izdavanja standardnih uverenja o statusu studenta Bez naknade
14. Izdavanje nestandrardnih potvrda i uverenja 30,oo
15. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenta Bez naknade
16. Ispisivanje studenta 20,oo
17. Promena izbornog predmeta 40,oo
18. Naknadna prijava ispita (dodatni troškovi) 30,oo
19. Poništavanje ispita (van statutarnog roka) 30,oo
20. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 120,oo
21. Prijava teme Završnog (Master) rada Bez naknade
22. Odbrana Završnog (Master) rada Bez naknade

(*7) Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

Cenovnik 2017/18.

Bisina školarine za Master akademske studije za školsku 2017/18. godinu

R. broj Naziv aktivnosti Iznos za 2017/18.[RSD]
1. Školarina za studijski program
Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima 171.000,oo(*1)
Informacioni sistemi i tehnologije 171.000,oo(*1)
Informacioni sistemi i tehnologije (na engleskom jeziku) 252.000,oo(*1)
Menadžment 210.000,oo(*1)
Menadžment i organizacija 171.000,oo(*1)
Menadžment i organizacija (na engleskom jeziku) 252.000,oo(*1)
Menadžment u javnom sektoru 198.000,oo(*1)
Poslovna analitika 171.000,oo(*1)
Softversko inženjerstvo i računarske nauke 171.000,oo(*1)
Upravljanje poslovanjem 252.000,oo(*1)
2. Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita
Jedan studijski program 9.900,oo
Dva studijska programa 16.500,oo
Tri i više studijskih programa 19.800,oo
3. Ponovni upis godine Broj neostvarenih ESPB(*2) x2.600,oo
4. Indeks i obrasci 2.900,oo
5. Prijava ispita
Prva i druga prijava svakog ispita Bez nakanade
Treća i dalje prijave svakog ispita 3.000,oo
6. Prijava izbornih predmeta van utvrđenog roka (po predmetu) 3.000,oo
7. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 6.000,oo
8. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez naknade
9. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez naknade
10. Izdavanje uverenja o položenim ispitima (u toku studija) 2.000,oo
11. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 4.000,oo
12. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 2.000,oo
13. Izdavanje diplome 5.000,oo
14. Izdavanja standardnih uverenja o statusu studenta Bez naknade
15. Izdavanje nestandardnih potvrda i uverenja 3.000,oo
16. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenta Bez naknade
17. Ispisivanje studenta 2.000,oo
18. Promena izbornog predmeta 4.000,oo
19. Naknadna prijava ispita (dodatni troškovi) 3.000,oo
20. Poništavanje ispita (van statutarnog roka) 3.000,oo
21. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 12.000,oo
22. Prijava teme Završnog (Master) rada Bez naknade
23. Promena teme ili promena mentora za Završni (Master) rad 3.000,oo
24. Odbrana Završnog (Master) rada Bez naknade
25. Podnošenje zahteva za produženje roka za završetak studija ili status mirovanja, van utvrđenog roka 5.000,oo
26. Izdavanje uverenja o položenim ispitima koje se izdaje studentu koji nije upisan u tekuću školsku godinu (neaktivan, ispisan, diplomirao) 2.000,oo

(*1)Student na ime školarine uplaćuje Fakultetu jednokratan iznos pri upisu ili u 5 rata, i to:

Iznos školarine 252.000,oo 198.000,oo 210.000,oo 171.000,oo
  1. rata
72.000,oo 50.000,oo 58.000,oo 39.000,oo Prilikom upisa,
  1. rata
45.000,oo 37.000,oo 38.000,oo 33.000,oo do 10.01.2018. godine,
  1. rata
45.000,oo 37.000,oo 38.000,oo 33.000,oo do 10.03.2018. godine,
  1. rata
45.000,oo 37.000,oo 38.000,oo 33.000,oo do 10.05.2018. godine,
  1. rata
45.000,oo 37.000,oo 38.000,oo 33.000,oo do 10.07.2018. godine.

Kandidatima koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, i na konačnoj rang listi imaju više od 80 bodova, prilikom upisa na master akademske studije u statusu ,,plaća školarinu”, biće odobreno umanjenje školarine u skladu sa odlukom Saveta Fakulteta.

Broj bodova na konačnoj rang listi Iznos školarine [%] Iznos školarine [RSD]
96-100 20% 34.200,oo
94-95,99 30% 51.300,oo
92-93,99 40% 68.400,oo
89-91,99 55% 94.050,oo
85-88,99 70% 119.700,oo
80-84,99 85% 145.350,oo
40-79,99 100% 171.000,oo

Iznos školarine za strane državljane iznosi 3000 evra.

(*2) Svaki predmet na diplomskim akademskim studijama vredi 6 ESPB, pristupni rad 8 ESPB, a Završni rad 18 ESPB bodova. Stručna praksa vredi 4 ESPB boda.

Bisina školarine za Master akademske studije za školsku 2016/17. godinu za STRANE DRŽAVLJANE

R. broj Naziv aktivnosti Iznos za 2017/18.[€]
1. Školarina 3.000,oo
2. Ponovni upis godine Broj neostvarenih ESPB x25,oo
3. Indeks i obrasci 25,oo
4. Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita 100,oo
5. Prijava ispita
Prva prijava svakog ispita Bez naknade
druga i dalje prijave svakog ispita 30,oo
6. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 50,oo
7. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez naknade
8. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez naknade
9. Izdavanje uverenja o položenim ispitima (u toku studija) 20,oo
10. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 30,oo
11. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 20,oo
12. Izdavanje diplome 50,oo
13. Izdavanja standardnih uverenja o statusu studenta Bez naknade
14. Izdavanje nestandrardnih potvrda i uverenja 30,oo
15. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenta Bez naknade
16. Ispisivanje studenta 20,oo
17. Promena izbornog predmeta 40,oo
18. Naknadna prijava ispita (dodatni troškovi) 30,oo
19. Poništavanje ispita (van statutarnog roka) 30,oo
20. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 120,oo
21. Prijava teme Završnog (Master) rada Bez naknade
22. Odbrana Završnog (Master) rada Bez naknade

(*7) Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.