Vesti

Revalidacija master studijskog programa Međunarodno poslovanje i menadžment

U utorak, 12. septembra 2017. godine, Fakultet organizacionih nauka posetila je Komisija za validaciju iz Velike Britanije u cilju međunarodne revalidacije akademskog master studijskog programa „Međunarodno poslovanje i menadžment“ sa dualnom diplomom, Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Midlseks univerziteta iz Londona. U poseti su bili profesori i ocenjivači sa tri univerziteta iz Velike Britanije, kao i prodekani sa Midlseks univerziteta iz Londona.
Detaljnije