Вести

Лекција о предузетништву са Кембриџа

У четвртак 2. марта предавање је одржао професор Сајмон Стокли (professor Simon Stockley), један од водећих предавача из области предузетништва. Професор Сајмон Стокли је један од креатора Кембриџовог МБА програма који је према Financial Times-у у 2017. години рангиран међу топ 5 светских МБА програма.
Детаљније

ФОН-у сертификат ISO 9001:2008

Декану Факултета организационих наука, проф. др Милији Сукновић уручен је Сертификат о усклађености Система менаџмента факултета са захтевима стандарда ISO 9001:2008, за обим сертификације: „Високо образовање и научно-истраживачки рад у области менаџмента и ИТ“. Сертификат је уручио Владан Чокић директор сертификационог тела Bureau Veritas Certification. Овим је започет још један трогодишњи циклус сертификације, који у сарадњи са водећим светским лидером у области сертификације Bureau Veritas Certificatin, траје од 2010 године.  Сертификат је потврда опредељености свих запослених на Факултету да стално унапређују квалитет својих услуга и подижу ниво задовољства корисника.

Међународни инфо дан 2017

У среду, 08. марта 2017. године Факултет организационих наука организује шести по реду Међународни инфо дан. Циљ догађаја је информисање студената основних, мастер и докторских студија, наставника, сарадника и ненаставног особља о постојећим програмима размене, могућностима финснирањa мобилности, наставка студија, обављања праксе, усавршавање и спровођење истраживања у иностранству. Учесници програма су представници релевантних институција, међународних и домаћих организација, културних центара, фондација, студентских организација и други.
Детаљније

Гостујућа предавања проф. др Бориса Најмана са Универзитетa у Источном Паризу

У оквиру сарадње коју Факултет организациних наука остварује са Универзитетом у Источном Паризу – Факултетом за економију и менаџмент (University of East ParisFaculty of Economics and Management) кроз програм Еразмус +, у посети Факултету, боравиће наставници и сарадници партнерског факултета professor Boris Najman, Wassila Benghouba и Lisa Couvelier.
Детаљније

Почетак реализације споразума Министарства просвете, науке и технолошког развоја са Факултетом организационих наука

На основу Споразума о сарадњи склопљеним између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Факултет организационих наука Универзитета у Београду одржан је први заједнички састанак представника Министарства и Факултета 9. фебруара 2017. године, у просторијама Факултета. Заједничка сарадња подразумева ангажовање запослених у Министарству са једне стране, и наставника, сарадника и студената Факултета с друге, на реализацији изабраних тема везаних за развој информационог система и посебних софтверских апликација за потребе министарства, као и подршку реализацији студентске праксе на факултету.
Детаљније