Vesti

FON-u sertifikat ISO 9001:2008

Dekanu Fakulteta organizacionih nauka, prof. dr Miliji Suknović uručen je Sertifikat o usklađenosti Sistema menadžmenta fakulteta sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, za obim sertifikacije: „Visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad u oblasti menadžmenta i IT“. Sertifikat je uručio Vladan Čokić direktor sertifikacionog tela Bureau Veritas Certification. Ovim je započet još jedan trogodišnji ciklus sertifikacije, koji u saradnji sa vodećim svetskim liderom u oblasti sertifikacije Bureau Veritas Certificatin, traje od 2010 godine.  Sertifikat je potvrda opredeljenosti svih zaposlenih na Fakultetu da stalno unapređuju kvalitet svojih usluga i podižu nivo zadovoljstva korisnika.

Međunarodni info dan 2017

U sredu, 08. marta 2017. godine Fakultet organizacionih nauka organizuje šesti po redu Međunarodni info dan. Cilj događaja je informisanje studenata osnovnih, master i doktorskih studija, nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja o postojećim programima razmene, mogućnostima finsniranja mobilnosti, nastavka studija, obavljanja prakse, usavršavanje i sprovođenje istraživanja u inostranstvu. Učesnici programa su predstavnici relevantnih institucija, međunarodnih i domaćih organizacija, kulturnih centara, fondacija, studentskih organizacija i drugi.
Detaljnije

Početak realizacije sporazuma Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa Fakultetom organizacionih nauka

Na osnovu Sporazuma o saradnji sklopljenim između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu održan je prvi zajednički sastanak predstavnika Ministarstva i Fakulteta 9. februara 2017. godine, u prostorijama Fakulteta. Zajednička saradnja podrazumeva angažovanje zaposlenih u Ministarstvu sa jedne strane, i nastavnika, saradnika i studenata Fakulteta s druge, na realizaciji izabranih tema vezanih za razvoj informacionog sistema i posebnih softverskih aplikacija za potrebe ministarstva, kao i podršku realizaciji studentske prakse na fakultetu.
Detaljnije