Kontakt

Odeljenje za međunarodnu saradnju

Fakultet organizacionih nauka

Jove Ilića 154 , 11040 Beograd, Srbija

international@fon.bg.ac.rs