Почетна / Сарадња / Међународна сарадња / Партнерске институције

Партнерске институције

Факултет организационих наука има потписане уговоре/меморандуме о сарадњи са бројним високошколским институцијама из иностранства. Ови уговори предвиђају размену информација, развој заједничких студија, размену наставника и предавача, организацију заједничких догађаја, али и друге активности од значаја за институције потписнице.

Институције са којима тренутно постоје различити облици сарадње

Назив институције Облик сарадње
University of East Paris, Faculty of Economics and Management and EIffel School of Management Размена студената, наставника и административног особља у оквиру програма Еразмус+, КА1.
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences Посете студената и размена наставника. Размена студената преко програма размене.
University of Ljubljana, Faculty of Administration Заједничке студије: Мастер у Менаџменту у управи. Размена студената преко програма размене.
Friedrich Schiller University, School of Economics and Business Administration, Jena, Germany Размена наставника
St. Kliment Ohridski University, Faculty of Administration and Information Systems Management, Bitola, Macedonia Размена студената и наставника
Middlesex University, London Мастер студије International Business & Management и специјалистичке академске Cyber Forensics
Kozminski University, Poland Семестрална размена студената.
University of Applied Sciences Munich Пролећна школа на ФОНу, Међунардна летња школа у Минхену.
PanEvropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka Размена студената, учешће у пројектима. Размена наставника
Univerzitet “Vitez”, Travnik, Bosna i Hercegovina Размена студената, учешће у пројектима. Размена наставника
KEA – Copenhagen School of Design and Technology Семестрална размена студената.
Next International Business School, Spain Заједнички пројекти.
Faculty of organization and informatics, University of Zagreb, Croatia Размена наставника. Сарадња на пројектима и истраживањима.
Faculty of Economics, University of Rijeka, Croatia Размена студената и наставног особља преко програма размене.
Institute of Communication Studies, Macedonia Заједнички пројекти
The School of Journalism and Public Relations, Macedonia Заједнички пројекти
University of Donja Gorica, Montenegro Размена наставника. Заједнички пројекти
Pforzheim University, Pforzheim, Germany Размена наставника. Размена студената. Учешће на пројектима.
Volga State University of Technology, Faculty of Management Размена часописа
Stockholm University, Stockholm Business School Размена наставника, сарадника и студената, заједнички пројекти
University of Chinese Academy of Science, School of Management Размена наставника, сарадника и студената, заједнички пројекти
The West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration Размена наставника, сарадника и студената, заједнички пројекти

Институције са којима је Факултет сарађивао у претходном периоду

Назив институције
École centrale Paris, France
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, Slovak Republic
The National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, USA
Massey University, College of Business, Palmerstone North, New Zealand
Middlesex University, School of Computing Science, Business School, School of Health and Social Sciences, UK
Sami Shamoon College of Engineering, Israel
Faculty of Management, University of Presov, Slovak Republic
School of Economics and Business Administration, Friedrich Schiller University in Jena, Germany
Kozminski University, Poland
Faculty of Managerial Sciences, D’Annunzio University – University of Chieti, Italy
University of Nicosia, Cyprus
Cleveland State University, Ohio, USA