Početna / Saradnja / Međunarodna saradnja / Partnerske institucije

Partnerske institucije

Fakultet organizacionih nauka ima potpisane ugovore/memorandume o saradnji sa brojnim visokoškolskim institucijama iz inostranstva. Ovi ugovori predviđaju razmenu informacija, razvoj zajedničkih studija, razmenu nastavnika i predavača, organizaciju zajedničkih događaja, ali i druge aktivnosti od značaja za institucije potpisnice.

Institucije sa kojima trenutno postoje različiti oblici saradnje

Naziv institucije Oblik saradnje
University of East Paris, Faculty of Economics and Management and EIffel School of Management Razmena studenata, nastavnika i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus+, KA1.
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences Posete studenata i razmena nastavnika. Razmena studenata preko programa razmene.
University of Ljubljana, Faculty of Administration Zajedničke studije: Master u Menadžmentu u upravi. Razmena studenata preko programa razmene.
Friedrich Schiller University, School of Economics and Business Administration, Jena, Germany Razmena nastavnika
St. Kliment Ohridski University, Faculty of Administration and Information Systems Management, Bitola, Macedonia Razmena studenata i nastavnika
Middlesex University, London Master studije International Business & Management i specijalističke akademske Cyber Forensics
Kozminski University, Poland Semestralna razmena studenata.
University of Applied Sciences Munich Prolećna škola na FONu, Međunardna letnja škola u Minhenu.
PanEvropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka Razmena studenata, učešće u projektima. Razmena nastavnika
Univerzitet “Vitez”, Travnik, Bosna i Hercegovina Razmena studenata, učešće u projektima. Razmena nastavnika
KEA – Copenhagen School of Design and Technology Semestralna razmena studenata.
Next International Business School, Spain Zajednički projekti.
Faculty of organization and informatics, University of Zagreb, Croatia Razmena nastavnika. Saradnja na projektima i istraživanjima.
Faculty of Economics, University of Rijeka, Croatia Razmena studenata i nastavnog osoblja preko programa razmene.
Institute of Communication Studies, Macedonia Zajednički projekti
The School of Journalism and Public Relations, Macedonia Zajednički projekti
University of Donja Gorica, Montenegro Razmena nastavnika. Zajednički projekti
Pforzheim University, Pforzheim, Germany Razmena nastavnika. Razmena studenata. Učešće na projektima.
Volga State University of Technology, Faculty of Management Razmena časopisa
Stockholm University, Stockholm Business School Razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajednički projekti
University of Chinese Academy of Science, School of Management Razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajednički projekti
The West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration Razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajednički projekti

Institucije sa kojima je Fakultet sarađivao u prethodnom periodu

Naziv institucije
École centrale Paris, France
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, Slovak Republic
The National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, USA
Massey University, College of Business, Palmerstone North, New Zealand
Middlesex University, School of Computing Science, Business School, School of Health and Social Sciences, UK
Sami Shamoon College of Engineering, Israel
Faculty of Management, University of Presov, Slovak Republic
School of Economics and Business Administration, Friedrich Schiller University in Jena, Germany
Kozminski University, Poland
Faculty of Managerial Sciences, D’Annunzio University – University of Chieti, Italy
University of Nicosia, Cyprus
Cleveland State University, Ohio, USA