Почетна / Сарадња / Међународна сарадња / Мобилност студената

Мобилност студената

Појам мобилности студената подразумева остваривање дела студијског програма (један или више семестара) на неком страном универзитету. Мобилност може бити организована у току основних и постдипломских студија. Постоје два типа мобилности за студенте: размена у току студија и одлазак на следећи ниво студија, тзв. Full-degree мобилност.

Предности студената који су један део свог образовања провели у иностранству су вишеструке. Поред неизбежног стицања бројних познанстава и упознавања других култура, студенти уче страни језик, стичу нова искуства и, најважније од свега, имају много веће могућности за запошљавање у земљи и иностранству. Одласком на одређени период на високошколску институцију у иностранству, студенти се у великој мери диференцирају од осталих, што им даје предност и што успешне, а посебно стране компаније, ту разлику препознају.

Размена студената подразумева могућност да студент током својих студија на Универзитету у Београду проведе један или више семестара на неком страном универзитету. На пример, студент друге године основних академских студија може имати прилику да оде на размену у току треће године. За време размене, студент прати наставу и полаже испите који су, у мањој или већој мери, еквивалентни испитима са матичног факултета. Важно је напоменути да се испити положени у иностранству признају по повратку на матични факултет. Студент на тај начин наставља студије на наредној години студијског програма, али под условом да је положио одговарајуће испите и да испуњава услове за упис. На крају периода размене, студент добија потврду од иностране високошколске институције. При томе, у додатку дипломи назначено је на којој високошколској установи су положени испити, затим колики је био период трајања размене, као и са којим успехом су савладани испити. Уколико није извршено признавање испита по повратку са размене, оцене ових испита не улазе у коначни просек оцена студената.

Full-degree мобилност подразумева да дипломци преко различитих програма стипендирања аплицирају и уписују студијске програме на мастер и докторским студијама на високошколским институцијама у иностранству. По завршетку постдипломских студија, студенти стичу диплому институције на којој су похађали студије, те ни на који начин нису повезани са факултетом на којем су претходно завршили основне студије.

Програми мобилности које студенти Факултета организационих наука могу користити јесу програми у којима учествује Универзитет у Београду. Ажурну листу програма и пројеката у којима учествује Универзитет у Београду можете пронаћи на:  http://bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/mobilnost.php?submenuheader=2

Поред ових програма, студенти могу конкурисати и у оквиру ових мрежа и програма:

CEEPUS

CEEPUS је скраћеница за „Central European Exchange Program for University Studies“. Ово је програм академске размене студената, наставног особља и истраживача из Средње и Источне Европе, који је започео 1993. године, a заснива се на међународном споразумu. Његове потписнице су: Аустрија, Албанија, Бугарска, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија.

Студентске стипендије укључују ослобађање од плаћања школарине, затим смештај, храну и одређену новчану накнаду. Износ новчане накнаде зависи од државе у коју студент путује.

Пријаве се врше путем Интернета, а пре пријаве студенти треба да се консултују с координатором за CEEPUS у својој држави (NCO). Све додатне информације о програму и контакт Националног координатора за Србију у Министарству просвете и науке можете пронаћи на вебсајту: www.ceepus.info

ERAZMUS+

Еразмус+ је програм Европске уније који у периоду од 2014. до 2020. године финансира пројекте сарадње у области образовања и обука, младих и спорта. Програм пружа подршку пројектима сарадње између институција, којима се стварају могућности да и појединци конкуришу и учествују.

Програм Еразмус+ садржи више врста пројеката који се сврставају у три основна дела или кључне активности и два посебна: КА1 (кључна акција 1) обухвата пројекте који се односе на мобилност у области образовања и младих; КА2 (кључна акција 2) се односи на различите врсте пројеката институционалне сарадње у области образовања, младих и спорта; КА3 (кључна акција 3) обезбеђује финансирање за пројекте који подржавају унапређење образовних политика и политика које се односе на младе; Посебни, издвојени делови програма су Жан Моне – подршка изучавању, истраживању и анализама европских интеграција и део за Спорт.

Универзитет у Београду има велики број потписаних Интер-институционалних споразума за рамену студената, наставног и административног особља са другим иностраним универзитетима у оквиру програма Еразмус+, кључна акција 1. Стипендије су доступне свим студентима Универзитета у Београду, а конкурси се отварају континуирано током године. Конкурси су доступни студентима различитих факултета, у зависности од области које су Интер-институционалним споразумом предвиђене за размену.

Конкурси се објављују и доступни су преко платформе http://mobion.bg.ac.rs/. Да би се пријавио, сваки студент мора да има отворен налог на платформи.

Упутство за студенте који се пријављују за мобилност у оквиру Еразмус+ програма КА1 преко платформе http://mobion.bg.ac.rs/ можете видети овде.

Global UGRAD

Global Undergraduate програм размене за Србију (Global UGRAD) обезбеђује талентованим студентима основних студија пуну стипендију за једну школску годину у Сједињеним Државама. Global UGRAD програм спонзорисан је од стране америчког народа и U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs.

Стипендија покрива школарину, међународна путовања, смештај и храну, осигурање од повреда, односно осигурање у случају болести, као и мањи џепарац и куповину књига. Студенти похађају курсеве из свог поља студирања, из америчке историје и културе, као и изборне предмете. Изабрани студенти имају прилику да учествују у активностима универзитетског комплекса, што им омогућава да се кроз друштвене активности и волонтирање укључе у локалну америчку заједницу и на тај начин стекну практична искуства у оквиру одговарајућих пракси.

Програм администрира организација World Learning, а више информација о програму можете пронаћи на http://www.worldlearning.org.rs или на http://serbia.usembassy.gov.

Немачка служба за академску размену (DAAD)

Немачка служба за академску размену (DAAD – Deutsher Akademischer Austausch Dienst) је удружење високих школа у Немачкој. DAAD је највећа немачка организација која се бави финансијском подршком међународне сарадње високих школа. Њен главни задатак је финансијско подржавање академске сарадње са иностранством, пре свега путем размене студената, наставника, сарадника и истраживача.

DAAD нуди студијске стипендије за кандидате свих струка за које се могу пријавити дипломци са добрим просеком и они који ће дипломирати најкасније пре почетка коришћења стипендије.

DAAD омогућава финансирање:

  • учешћа на неком напредном студијском програму након првог степена студија у сврху стручне или научне специјализације
  • мастер студија са дипломом државног или приватног универзитета (који је признат од стране државног) у Немачкој.

Више информација о програмима и начину стипендирања можете наћи на http://www.daad.rs/ i http://www.daad.rs/sr/09877/ .

Програм стипендирања немачке приведе др Зоран Ђинђић

Од 2004. године Фондација др Зоран Ђинђић заједно са Одбором немачке привреде за источну Европу (ОА), Савезним Министарством за економску сарадњу и развој (BMZ) и Немачком развојном агенцијом (GIZ) успешно спроводи Програм стипендија немачке привреде Зоран Ђинђић, чији је циљ да се квалификованим младим људима обезбеди стручно усавршавање у најпознатијим немачким компанијама у трајању од три до шест месеци.

Стипендије су намењене студентима завршних година основних и мастер студија, као и дипломираним стручњацима са првим радним искуством. Стручну праксу студенти обављају у неким од најзначајнијих немачких компанија у областима аутомобилске индустрије, енергетике, електротехнике, електронике, банкарства, бизниса, грађевинарства, трговине, авиоинжењеринга, пољопривредне технике. Сваке године група од тридесетак младих људи путује у Немачку где обављају стручне праксе у компанијама, као што су Siemens, Bosch и Deutche Bank. Боравак у Немачкој омогућава им је да се упознају са организацијом, пословним процесима и функционисањем великих и успешних немачких компанија, како би касније то знање и искуство пренели кроз своје будуће радно ангажовање и у Србију.

Фондација др Зоран Ђинђић у сарадњи са Одбором немачке привреде за источну Европу организује за све стипендисте и интензивни припремни курс немачког језика у трајању од две недеље.

За више информација о програму стипендија немачке привреде Зоран Ђинђић посетите сајт: www.djindjic-stipendienprogramm.de

Циљна група: Студенти завршних година факултета, апсолвенти и дипломирани стручњаци са првим радним искуством, до 30 година
Струка: Првенствено студенти и дипломирани стручњаци са техничких факултета и економије
Језици: Енглески неопходан, знање немачког пожељно
Конкурс: октобар-новембар
Трајање праксе: 3-6 месеци (јун-септембар или јун-децембар)

Алеxандер вон Хумболдт стипендије за младе истраживаче

Сваке године, Александар фон Хумболт (Alexander von Humboldt) фондација додељује до 500 истраживачких стипендија за високо квалификоване стране истраживаче са академском титулом доктора наука који нису старији од 40 година. Програм обезбеђује истраживачки боравак од 6 до 24 месеца у сарадњи са одабраном академском институцијом у Немачкој.

За стипендију се могу пријавити доктори наука који су докторат одбранили у протекле четири године од дана подношења захтева, који имају објављене научне публикације у међународним часописима и поседују стручне референце које ће пружити информације о квалификацијама подносиоца захтева.

Више информација можете наћи на званичном сајту http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-stipendium-postdoc.html и сајту Хумболтовог клуба Србије http://www.humboldt-serbia.ac.rs/.

Стпендије владе Републике Француске

Француски институт у Србији саставни је део мреже од 130 француских института и 920 алијанси у свету. Са седиштем у Београду и огранцима у Новом Саду и Нишу, представља културну дипломатију Француске и Србији.

У жељи да подстакне мобилност студената, Амбасада Француске и Француски институт у Србији, сваке године расписују конкурсе за доделу стипендија за студенте из Србије који желе да наставе школовање у Француској.

Од 2002. више од 350 стипендија за дуге боравке додељено је за студије у Француској из свих области.

Могуће је конкурисати за неке од слдећих програма:

  • Стипендије владе
  • Кофинансиране стипендије
  • Стипендије за научна истраживања
  • Остале стпендије

Више информација о програмима и начину стипендирања можете наћи на: http://www.institutfrancais.rs/

British Council

British Council је међународна организација за културне односе из Велике Британије. Пружа прилике за међународну размену људи из Велике Британије, али и из других земаља и гради поверење између њих широм света. Београд је један од првих осам градова у иностранству у коме је British Council отворио своју канцеларију.
Постоји много начина да се у финансијском смилсу обезбеди подршка студентима који желе да студирају у Великој Британији: стипендије, грантови, школарине, новчане позајмице.
Више информација о програмима и начину стипендирања можете наћи на: http://www.educationuk.org/global/